Jak nakupovat


Hledání zboží

Košík

  1. Zboží vložíte do košíku pomocí tlačítka Koupit.
  2. V košíku přehledně a na jednom místě uvidíte vše, co jste do něj vložili – přesný název zboží, dostupnost, počet kusů (můžete ho libovolně měnit) a cenu bez a s DPH. K jednotlivým položkám v košíku můžete připojit poznámku.
  3. Kompletní obsah košíku uvidíte vždy, když do něj vložíte zboží nebo pokud kliknete na symbol košíku v pravé horní části stránky.

Přihlášení

Přihlásit se můžete jako:

  1. Neregistrovaný zákazník – můžete si vytvořit registraci nebo nakupovat bez registrace
  2. Registrovaný zákazník – pro přihlášení vyplňte jméno (e-mail) a heslo. V případě, že jste heslo zapomněli, pošleme vám ho na e-mail, pod kterým jste se registrovali.

E-mail slouží pro veškerou komunikaci ohledně vaší objednávky, proto je nezbytné ho vyplnit.

Doprava a platba

Doprava:

-  Přepravní služba PPL

-  Osobní odběr na adrese: NOPART CZ s.r.o., se sídlem Nákladní 36/16a, 746 01 Opava

Pokud objednáváte více druhů zboží s rozdílnou dostupností, je pouze na vás, zda dáte přednost dodání co nejdříve (zásilky budou rozděleny a zboží, které je skladem, bude odesláno okamžitě) nebo počkáte, až bude všechno vámi objednané zboží skladem a my vám ho poté pošleme najednou v jedné zásilce.

Platba:

-  hotově při osobním převzetí

-  převodem na účet před dodáním nebo osobním vyzvednutím

-  na dobírku

Shrnutí a odeslání objednávky

Před odesláním objednávky je vám k dispozici její kompletní shrnutí. Pokud jsou všechny údaje v pořádku, dokončete objednávku stisknutím tlačítka Odeslat objednávku.

O každém kroku ve vyřízení vaší objednávky budete informováni e-mailem. Po celou dobu tak máte dokonalý přehled o tom, co se s vaší objednávkou děje a kdy můžete očekávat doručení vybraného zboží. Pokud si přejete zboží v objednávce změnit, stornovat nebo zrušit celou objednávku, kontaktujte nás telefonicky na čísle 553 652 282 nebo e-mailem na objednavky@nopart.cz


Obchodní podmínky společnosti

NOPART CZ s.r.o.

se sídlem Nákladní 36/16a, 746 01 Opava

IČ: 28587791  DIČ: CZ28587791

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33287

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nopart.cz

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti NOPART CZ s.r.o., se sídlem Nákladní 36/16a, 746 01 Opava, identifikační číslo: 28587791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33287 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nopart.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.   VYMEZENÍ POJMŮ

Kupní smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost NOPART CZ s.r.o.., se sídlem Nákladní 36/16a, 746 01 Opava; IČ: 28587791, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 33287. NOPART CZ s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3.   UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1.  Veškerá prezentace zboží umístněná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Webové rozhraní obchodů obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

4.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.4.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.8.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

4.9.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese firmy: NOPART CZ s.r.o., Nákladní 36/16a, 746 01 Opava;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 229493122/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

5.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě nezaplacení ve stanovené lhůtě sedmi (7) dnů bude objednávka automaticky stornována.

5.5.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo zašle daňový doklad společně se zbožím.

5.8.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@nopart.cz.

6.3.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno svou povahou obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

6.4.  Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.5.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky od kupujícího do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 6.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7.  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.  Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu přepravce kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.5.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl 8.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

8.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u na adrese jeho provozovny: NOPART CZ s.r.o., Nákladní 36/16a, 746 01 Opava, případně zasláním Oznámení o reklamaci elektronickou poštou na adresu prodávajícího objednavky@nopart.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající fyzicky obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

9.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa http://www.coi.cz

9.4.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.  MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

10.1.  Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu objednavky@nopart.cz

10.2.  Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

10.3.  Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

10.4.  U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrhprostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

10.5.  Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

10.6.  Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

10.7.  Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresuadr@mpo.cz.

10.8.  V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

10.9.  Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

11.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvedené informace jsou uváděny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen "GDPR".

Totožnost správce:

NOPART CZ s.r.o., IČ 285 87 791, se sídlem Nákladní 36/16a, 746 01 Opava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33287 (dále jen "správce").

Kontaktní údaje správce:

Nákladní 36/16a, 746 01 Opava, tel.: 553 652 282, e-mail: objednavky@nopart.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů v konkrétním rozsahu:

Subjekt údajů (kupující, který je fyzickou osobou, popř. jakákoli jiná identifikovaná či identifikovatelná fyzická osoba) tímto poskytuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jím byly správci poskytnuty, a to v rozsahu následujících údajů:

-  jméno a příjmení

-  bydliště

-  adresa elektronické pošty

-  telefonní číslo

-  identifikační číslo

-  daňové identifikační číslo.

Účely zpracování:

Subjekt údajů bere na vědomí, že výše uvedené zpracovávané osobní údaje jsou nutným předpokladem pro uzavření kupní smlouvy a pro realizaci dalších práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, potažmo práva a povinností vyplývajících z navazujících právních předpisů.

Subjekt údajů bere dále na vědomí oprávněný zájem správce na nabízení dalších produktů a služeb vůči subjektu údajů (účel zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a souhlasí se zpracováním výše uvedených údajů též za tímto účelem. Subjekt údajů má právo souhlas pro tento účel zpracování osobních údajů kdykoli odvolat.

Doba uložení osobních údajů:

Správce uloží osobní údaje po dobu trvání práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, nejdéle však po dobu deseti let ode dne uzavření kupní smlouvy, popřípadě po dobu deseti let ode dne poskytnutí údajů subjektem údajů, pokud k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Příjemce osobních údajů:

Příjemcem osobních údajů je výlučně správce, jakož i třetí subjekty, prostřednictvím kterých je správcem plněn závazek ze smlouvy (např. přepravce při doručování objednaného zboží, cenový srovnávač) nebo třetí subjekty, za pomoci kterých správce plní své povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (např. účetní společnost při plnění účetních a daňových povinností). Správce vede a na žádost subjektu údajů zpřístupní aktuální evidenci třetích subjektů, kterým jsou spravované osobní údaje zpřístupňovány. Správce nemá v úmyslu předat údaje do třetí země mimo Evropskou unii.

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Právo vznést námitku

-  Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely nabízení zboží a služeb správce. Bude-li námitka vznesena, údaje pro tento účel již nebudou zpracovávány.

Právo na přístup k osobním údajům

-  Subjekt údajů má právo žádat po správci potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje správcem zpracovávány. Pokud jsou údaje zpracovávány, má subjekt údajů právo získat k nim přístup včetně informace o účelu zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích osobních údajů, o plánované době uložení osobních údajů, popř. o kritériích pro stanovení této doby, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji osobních údajů, o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

-  Správce za podmínek článku 15 odst. 3 GDPR poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

-  Subjekt údajů má právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, jakož i právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

-  Subjekt údajů má právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, je-li dán jeden nebo více z těchto důvodů:

o  osobní údaje již nejsou potřebné, pro účely, pro které byly zpracovány;

o  byla vznesena námitka proti zpracování pro účely nabídky obchodu a služeb správce a neexistují jiné oprávněné důvody pro zpracování;

o  osobní údaje byly poskytnuty protiprávně;

o  osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti;

o  osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti.

-  Právo na výmaz se neuplatní, je-li dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyžadující zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

-  Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v kterémkoli z těchto případů:

o  subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů; zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

o  zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítne výmaz osobních údajů a požaduje místo toho omezení jejich použití;

o  správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.

-  Bylo-li zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

-  Subjekt údajů má právo, aby správce předal zpracovávané osobní údaje, které se jej týkají, jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to v případech stanovených v článku 20 odst. 1 GDPR. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Uplatnění práv při ochraně osobních údajů:

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může subjekt údajů uplatnit u správce na adrese sídla správce (Nákladní 36/16a, 746 01 Opava), e-mailem na adrese: objednavky@nopart.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 553 652 282.

Ohledně činnosti správce má subjekt údajů právo podat stížnost, a to osobně v sídle správce (na adrese Nákladní 36/16a, 746 01 Opava), korespondenčně na adrese sídla správce (Nákladní 36/16a, 746 01 Opava), e-mailem na adrese: objednavky@nopart.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 553 652 282. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.  DORUČOVÁNÍ

13.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

14.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování NOPART CZ s.r.o., Nákladní 36/16a, 746 01 Opava, adresa elektronické pošty objednavky@nopart.cz, telefon 553 652 282

V Opavě dne 16.5.2018Adresát - Prodávající:

NOPART CZ s.r.o., Nákladní 36/16a, 746 01 Opava, ČR, IČO: 28587791, DIČ: CZ28587791. Firma je zapsána do obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, spisová značka: C 33287. Provozovna – adresa pro odeslání zboží zpět: NOPART CZ s.r.o., Nákladní 36/16a, 746 01 Opava, ČR, Kontakt: tel.: +420 553 652 282, +420 777 966 522, e-mail: objednavky@nopart.cz, www.nopart.cz

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Jméno a příjmení kupujícího: …………......................................................................................


Adresa kupujícího: …………..……………………………................................................

Kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefon/mobil): …………………………...........................

Tímto, jako kupující oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží (popis zboží):


……..…………………………………………………………………………..…….…………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Doklad o koupi č. ………………………Datum prodeje:…………………………………….

Číslo objednávky: ……………………  .Datum objednání:……………. ……………………

Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl(a) jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit. Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……….…………,- Kč  ve prospěch mého bankovního účtu  č. ….…..…………………..………… Prosím o zaslání potvrzení e-mailem, že s odstoupením souhlasíte.

S pozdravem 

...........................................    Dne: ……………………….

(vlastnoruční podpis)

Příloha: Doklad o koupi – daňový doklad (faktura)

Poučení k odstoupení od smlouvy

V souvislosti s odstoupením od smlouvy poskytuje prodávající kupujícímu následující poučení, které je nedílnou součástí formuláře pro odstoupení od smlouvy.

Podpisem formuláře pro odstoupení kupující stvrzuje, že poučení porozuměl.

V souladu s § 1820 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), sděluje prodávající kupujícímu v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím než kupující učiní závaznou nabídku, podle písm. f) v souvislosti s právem na odstoupení od smlouvy podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podle § 1820 odst. 2 občanského zákoníku může prodávající tyto údaje sdělit taktéž prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

V souladu s § 1829 odst. 1 má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

Podle § 1818 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu a lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro platnost odstoupení od smlouvy je kupující povinen dodržet následující postup pro odstoupení:

vyplněný a podepsaný formulář pro odstoupení od smlouvy odeslat ve stanovené lhůtě na adresu prodávajícího NOPART CZ s.r.o., Nákladní 36/16a, 746 01 Opava a to buď prostřednictvím doručovatele poštovních služeb nebo elektronickým způsobem, na e-mail prodávajícího objednavky@nopart.cz . Veškeré náklady spojené s odstoupením od smlouvy a vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

V souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy s ohledem na omezenou možnost prohlídky zboží při uzavření smlouvy nebo s ohledem na moment překvapení při uzavření smlouvy. Zjevné zneužití práva na odstoupení podle ust. § 1829 občanského zákoníku nepoužívá ochrany a to podle ust. § 8 občanského zákoníku. Ze zásady ekvivalence smlouvy musí být kupující schopen vrátit jim nakoupené zboží od prodávajícího ve stejném stavu, v jakém jej prodávající dodal kupujícímu. Po převzetí zboží od prodávajícího nebo od poštovního doručovatele je kupující povinen provést zběžnou kontrolu zboží a zkoušku zboží (např. na věci, na kterou chce zboží použít). Tato kontrola a zkouška musí být kupujícím provedena v rozsahu nutného užívání. Za „nutného užívání zboží“ se podle směrnice 2011/83/EU (bod 49) považuje užívání zboží v souladu s povahou a vlastnostmi zboží, tj. k užívání k němuž obvykle dochází při prodeji zboží v provozovně – užívání nezbytné pouze k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží. Nakládání se zbožím v rozporu s jeho povahou a vlastnostmi je protiprávní jednání.

Nemůže -li tedy kupující při odstoupení od § 1829 občanského zákoníku vrátit zboží ve stejném stavu, v jakém jej prodávající dodal kupujícímu,

(a)  je povinen uhradit snížení hodnoty zboží podle ust. § 1833 občanského zákoníku, pokud je to vzhledem k jeho povaze a charakteru předmětného zboží možné - zboží, lze fakticky vrátit a prodávajícím znovu prodat – (směrnice 2011/83/EU),

(b)  nebo je povinen zaplatit prodávajícímu náhradu ve výši ceny zboží, nemůže-li zboží vrátit zpět prodávajícímu s ohledem na povahu a charakter zboží - zboží, nelze fakticky vrátit a prodávajícím znovu prodat – (směrnice 2011/83/EU) nebo nemůže zboží vrátit vůbec.

Kupující bere na vědomí, že v případě uplatňování vad zboží podle § 2110 občanského zákoníku nemůže od smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel od prodávajícího. 

V............................dne............................

.......................................

Podpis  odstupujícího


Souhlas se zpracováním osobních údajů, Poučení o ochraně osobních údajů

Níže uvedené informace jsou uváděny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen "GDPR".

Totožnost správce:

NOPART CZ s.r.o., IČ 285 87 791, se sídlem Nákladní 36/16a, 746 01 Opava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33287 (dále jen "správce").

Kontaktní údaje správce:

Nákladní 36/16a, 746 01 Opava, tel.: 553 652 282, e-mail: objednavky@nopart.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů v konkrétním rozsahu:

Subjekt údajů (kupující, který je fyzickou osobou, popř. jakákoli jiná identifikovaná či identifikovatelná fyzická osoba) tímto poskytuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jím byly správci poskytnuty, a to v rozsahu následujících údajů:

-  jméno a příjmení

-  bydliště

-  adresa elektronické pošty

-  telefonní číslo

-  identifikační číslo

-  daňové identifikační číslo.

Účely zpracování:

Subjekt údajů bere na vědomí, že výše uvedené zpracovávané osobní údaje jsou nutným předpokladem pro uzavření kupní smlouvy a pro realizaci dalších práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, potažmo práva a povinností vyplývajících z navazujících právních předpisů.

Subjekt údajů bere dále na vědomí oprávněný zájem správce na nabízení dalších produktů a služeb vůči subjektu údajů (účel zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a souhlasí se zpracováním výše uvedených údajů též za tímto účelem. Subjekt údajů má právo souhlas pro tento účel zpracování osobních údajů kdykoli odvolat.

Doba uložení osobních údajů:

Správce uloží osobní údaje po dobu trvání práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, nejdéle však po dobu deseti let ode dne uzavření kupní smlouvy, popřípadě po dobu deseti let ode dne poskytnutí údajů subjektem údajů, pokud k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Příjemce osobních údajů:

Příjemcem osobních údajů je výlučně správce, jakož i třetí subjekty, prostřednictvím kterých je správcem plněn závazek ze smlouvy (např. přepravce při doručování objednaného zboží, cenový srovnávač) nebo třetí subjekty, za pomoci kterých správce plní své povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (např. účetní společnost při plnění účetních a daňových povinností). Správce vede a na žádost subjektu údajů zpřístupní aktuální evidenci třetích subjektů, kterým jsou spravované osobní údaje zpřístupňovány. Správce nemá v úmyslu předat údaje do třetí země mimo Evropskou unii.

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Právo vznést námitku

-  Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely nabízení zboží a služeb správce. Bude-li námitka vznesena, údaje pro tento účel již nebudou zpracovávány.

Právo na přístup k osobním údajům

-  Subjekt údajů má právo žádat po správci potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje správcem zpracovávány. Pokud jsou údaje zpracovávány, má subjekt údajů právo získat k nim přístup včetně informace o účelu zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích osobních údajů, o plánované době uložení osobních údajů, popř. o kritériích pro stanovení této doby, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji osobních údajů, o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

-  Správce za podmínek článku 15 odst. 3 GDPR poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

-  Subjekt údajů má právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, jakož i právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

-  Subjekt údajů má právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, je-li dán jeden nebo více z těchto důvodů:

o  osobní údaje již nejsou potřebné, pro účely, pro které byly zpracovány;

o  byla vznesena námitka proti zpracování pro účely nabídky obchodu a služeb správce a neexistují jiné oprávněné důvody pro zpracování;

o  osobní údaje byly poskytnuty protiprávně;

o  osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti;

o  osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti.

-  Právo na výmaz se neuplatní, je-li dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyžadující zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

-  Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v kterémkoli z těchto případů:

o  subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů; zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

o  zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítne výmaz osobních údajů a požaduje místo toho omezení jejich použití;

o  správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.

-  Bylo-li zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

-  Subjekt údajů má právo, aby správce předal zpracovávané osobní údaje, které se jej týkají, jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to v případech stanovených v článku 20 odst. 1 GDPR. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Uplatnění práv při ochraně osobních údajů:

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může subjekt údajů uplatnit u správce na adrese sídla správce (Nákladní 36/16a, 746 01 Opava), e-mailem na adrese: objednavky@nopart.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 553 652 282.

Ohledně činnosti správce má subjekt údajů právo podat stížnost, a to osobně v sídle správce (na adrese Nákladní 36/16a, 746 01 Opava), korespondenčně na adrese sídla správce (Nákladní 36/16a, 746 01 Opava), e-mailem na adrese: objednavky@nopart.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 553 652 282. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

V Opavě dne 16.5.2018